Popletena

Fashion Revolution Week 

24.04.2023

V roku 2023 uplynie už 10 rokov od zrútenia budovy Rana Plaza v Bangladéši, ktoré si vyžiadalo životy viac ako 1 100 ľudí a zranilo tisíce ďalších. V zrútenej budove Rana Plaza v Bangladéši v roku 2013 zahynuli nielen anonymní ľudia, ale konkrétne zamestnanci textilných firiem, ktorí tam boli donútení pracovať, hoci budova bola poškodená a vyskytovali sa v nej zjavné bezpečnostné nedostatky. Títo pracovníci šili oblečenie na zákazku pre rôzne medzinárodné odevné značky a mnohí z nich nevedeli, pre koho pracujú. Tento tragický incident zdôraznil závažnosť problémov v textilnom priemysle a podnietil vznik hnutia Fashion Revolution, ktoré sa snaží bojovať proti neetickým praktikám v módnom priemysle a presadzovať zodpovednosť a transparentnosť v celom dodávateľskom reťazci módnych značiek. Tento cieľ je stále dôležitý a podporujú ho organizácie a jednotlivci po celom svete, ktorí sa snažia o lepšiu a etickejšiu budúcnosť módneho priemyslu.

Cieľom Fashion Revolution Week (tento rok od 22.4. do 29.4.2023) ktorý  je zvýšiť povedomie o negatívnych dopadoch módneho priemyslu na životné prostredie a ľudské práva a propagovať udržateľné a etické praktiky v priemysle. Už 10 rokov sa FAHION REVOLUTION WEEK snaží presvedčiť spotrebiteľov, aby sa pýtali "kto urobil moje oblečenie?" a aby požadovali transparentnosť od módnych značiek o ich dodávateľských reťazcoch a výrobných praktikách.

Ciele Fashion Revolution Week

  1. Zvyšovať povedomie o negatívnych dopadoch módného priemyslu na životné prostredie a ľudské práva.
  2. Podporovať udržateľné a etické praktiky v priemysle - slow fashion
  3. Podporovať transparentnosť v dodávateľských reťazcoch a výrobných praktikách módných značiek.
  4. Podporovať alternatívy k rýchlej móde, ako je napríklad nákup secondhandu, upcycling, výmena oblečenia (swap) a investovanie do kvalitných a dlhotrvajúcich kúskov.
  5. Propagovať spoluprácu medzi jednotlivcami, organizáciami a podnikmi z celého sveta na vytvorení udržateľnejšieho a etickejšieho módného priemyslu.
  6. Pripomenúť tragické udalosti v Rana Plaza a pamätať na obete.

Fashion Revolution Week je významnou udalosťou v kalendári každého, kto si želá lepšiu budúcnosť módneho priemyslu a je ochotný prispieť k realizácii tohto cieľa. 

Ako to máme my?

V rámci Fashion Revolution Week by sme radi pripomenuli, že história módneho priemyslu nie je vždy pekná. Práve naopak, často bola a stále je poznačená nehumánnymi pracovnými podmienkami a environmentálnym zaťažením našej planéty. Preto sme sa my, u Popletenej, rozhodli konať inak a prinášať textilné materiály a aj výrobky z nich, ktoré boli vyrobené a šité či upletené z udržateľných materiálov v humánnych podmienkach.

Veríme, že každý krok k udržateľnejšiemu módneho priemyslu sa počíta a sme hrdí na to, že sme súčasťou tohto pohybu. Podporujeme transparentnosť v dodávateľských reťazcoch a veríme, že oblečenie by malo byť nositeľné nielen pre jeho vizuálnu stránku, ale aj pre jeho zloženie a pôvod.

Pomôžte nám podporiť tento trend tým, že sa k nám pridáte. Zaujímajte sa z akých materiálov a kde vzniklo oblečenie, ktoré nosíte. Ak ste sami tvorcami svojho oblečenia, vytvárajte si ho z materiálov, ktoré vznikli tak, aby už pre ne nemuseli zomierať šičky v tretích krajinách a trpieť naša planéta či zvieratá.

Viac informácií nájdete tu:

FASHION REVOLUTION - stránka v angličtine 

FASHION REVOLUTION SLOVAKIA - stránka v slovenčine

Popletena